MEGHÍVOTT VENDÉGEINK, EGYHÁZI MÉLTÓSÁGOK, FELLÉPŐK

10.30 – Ringató Danczi Mónikával

A Ringató jogvédett, Magyar Örökség-díjas program, kisgyermekes családok részére 0-3 éves korig. 30 perc ölbéli játékokkal és dalokkal. (www.ringato.hu)

A foglalkozáson válogatott, tiszta forrásból kerülnek sorra pl. hintáztatók, lovagoltatók, tenyérsimogatók, csiklandozók, jártatók, tapsoltatók, mondókák, népdalok, gyermekdalok. A jogvédett Ringató foglalkozás magyar nyelven zajlik, de számos helyszínen járnak más nyelven beszélő szülők is gyermekeikkel az egyedülálló zenés programra. A Ringatókon a fejlődés kényszer nélkül, észrevétlenül történik meg. A Kodály- és Forrai–módszerén alapuló Ringató személyiségformáló erejét számos szakember és világszerte sokezer felhasználó család támasztja alá.

Már néhány hónapos kisbabákkal lehet érkezni, a felső korhatár pedig az óvodás kor kezdete. Csatlakozni folyamatosan is lehet, bejelentkezés a „Ringató Danczi Mónika foglalkozásai“ facebook oldalon. A programon a gyermekeknek semmi nem kötelező. Általában szeretik, ha játszunk velük, ha nem vennének is részt benne, pozitív hatással van rájuk a felnőttek közös éneke és játéka, a szakképzett foglalkozásvezető irányításával.

Szőnyegen ülünk, ezért praktikus a kényelmes ruha. Cipő nélkül, zokniban vagyunk (még nyáron is). Eszközünk a hang, a mosoly, az ölelés, a mozdulat. Semmit nem kell hozni, és semmivel sem kell készülni. Elég a jó szándék és a gyermek. Zavaró lehet az előkerülő játék, a felnőttek egymás közötti beszélgetése, az inni- és ennivaló, a megszólaló telefon.

Nagy szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

Foglalkozásvezető: Danczi Mónika

Videó: https://ma7.sk/video/szobeszed/tiszta-ertek-tiszta-forrasbol-ez-a-ringato-video

11.00 – Ketten – Göbő Anna és Göbő Sándor koncertje

Ketten duó – A kéttagú formációt apa és lánya alkotja. Mindketten a zene rabjai. Anna
kisgyerekkorától fogva szeret énekelni, alapiskolás korában hegedülni tanult, ám
nemsokára mégis az énekkel kezdett komolyabban foglalkozni.

Nem csoda, gyönyörű
hanggal áldott őt meg a Teremtő. Sokféle műfajban kipróbálta magát, a klasszikus
énektől a népdalon át egészen a musical-ig. Versek megzenésítésével is foglalkozik.
Sándor szintén zenei „mindenevő”, már gimnazistaként pop zenekarban játszott,
később verseket zenésített meg, egyetemi évei alatt népi zenekarban muzsikált. Göbő
Anna és Göbő Sándor zenei tudását az elmúlt években több rangos országos
versenyen is előkelően díjazták. (Forrás, Forrás)

12.00 – Dr. Papp Miklós görögkatolikus pap, egyetemi docens előadása a család értékéről és nehézségeiről mai világunkban, valamint a papi élet szépségeiről

Dr. Papp Miklós – neve sokak számára ismert, akár mint görögkatolikus lelkiatya,
akár mint erkölcsteológus az egyetemi oktatás mezején, a média világából a „Papp
válaszol” sorozat válaszadójaként, vagy egyszerűen mint ember, férj és 3 lány
édesapja. Papp Miklós vall arról, hogyan nem lett matematikus, de ennek ellenére
próbálja megoldani a legnehezebb egyenlet: az ember képletét. Egy rendkívüli egyén
alázatos hitvallása az örök értékek mentén az ember Istenben gyökerező
sokszínűségéről. Beszélgetés a papság kegyelmeiről, a házasság áldásairól, a nevelés
kincseiről. (Forrás, Forrás)

13.30 – Dr. Csókay András nemzetközi hírű idegsebész és felesége, Altay Daniella tanúságtétele a családról, gyermekvállalásról, életvédelemről

Dr. Csókay András – eredetileg mérnöki pályára készült, végül idegsebész lett.
Nevéhez több új orvosműtéti eljárás is fűződik. A világ több részen is karitatív
orvosmissziót teljesít. Ő vezette azt a nemzetközi stábot, amely a Bangladesi dakkai
kórházban sikeresen szétválasztotta a fejüknél összenőtt sziámi ikerpárt.

Vallja, hogy az Isteni vezeti az embert, valójában Ő az, aki gyógyít. 2014-ben egy tragikus baleset
következtében elveszítette kisfiát, amiről így ír: „Emberi erővel a kisfiam halálát nem
tudtam volna feldolgozni. Viszont az Isten olyan misztikus tapasztalatokat bízott rám,
melyek megnyugvást hoztak, és tudom, hogy a feltámadásban meg fogom ölelni a
gyermekem. Az urnával a kezemben álltam, amikor hallottam, éreztem, hogy szólt a
gyermekem: »Nyugodj meg, apu, Jézus karjaiba hullottam.
«” Most már tudom, hogy
kitartva hitünkben a legnagyobb tragédiákat is képesek vagyunk elviselni. (Forrás, Forrás)

15.00 – Ünnepi szentségimádás családjainkkal – családjainkért

15.30 – Ünnepi főpapi szentmise, bemutatja főtisztelendő Fazakas Márton Zoltán csornai premontrei apát, a híveket külön üdvözli és áldást ad Ő Excellenciája Judák Viliam nyitrai megyéspüspök

  • Fazakas Zoltán Márton, O. Praem – csornai premontrei apát a Hargita megyei Lövétén született. 2004–ben szentelték pappá, 2015-ben pedig apáttá választották. Apáti beiktatásánál Márton Áron püspököt idézte: „Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekből vágták, ahol az őrt álló fenyőerdők koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik, s makacsul állja a viharok tépését; ahol az emberek századok óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert tudják, hogy a sötét borulat mögött ott van Isten, s beléje vetik bizalmukat. Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet népem és az emberek iránt, s a katolikus hitet, melyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el, és örökítették át a századok során.” Sokan ismerik már Felvidéken is az apát úr jó humorát és emberközeliségét, valamint szívhez szóló szentbeszédeit. Egy beszélgetés során a következőket mondta: „Mi, premontreiek sosem voltunk savanyú szentek, és remélem, hogy nem is leszünk. Annyi bánattal, szomorúsággal találkozunk, amit az emberek hordoznak, és nekünk is vannak gondjaink, de nem szabad ebbe belesüppednünk, reményt kell nyújtanunk az embereknek. A Szentatya, Ferenc pápa is többször mondta, hogy az evangéliumot nem lehet szomorú ábrázattal hirdetni. Meg kell tudnunk vigasztalni az embereket, és ez unottan nem lehetséges.”(Forrás, Forrás)

  • Mons. Viliam Judák – nyitrai megyéspüspök, egyetemi professzor, egyháztörténész. 1985-ben szentelték pappá, később a nyitrai papi szeminárium rektora, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Teológiai Karának dékánja, pápai káplán, több tíz könyv és szakcikk szerzője, számos rangos kitüntetés hordozója. 2005-től az ősrégi nyitrai püspökség megyéspüspöke. Püspöki jelmondatához (lat. Mitis et humilis) hűen igyekszik szelíden és alázatos szívvel szolgálni a rá bízott egyházmegye híveit, mindig tiszteletben tartva nemzetiségi hovatartozásukat.

17.00 – Ifjú Szívek Táncszínház ünnepi különelőadása

Ifjú Szívek Táncszínház – az egyik legismertebb szlovákiai magyar néptáncegyüttes.
A csoport magas szinten mutatja be a Kárpát-medencei – elsősorban magyar –
néptáncművészetet az országon belül és kívül egyaránt. Vendégként szerepelt például
Franciaországban, Svájcban, Svédországban, az Egyesült Államokban, Japánban,
Ausztráliában. A színházi produkciók mellett az együttes aktívan közreműködik több

országos kulturális rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Tevékenysége
kiterjed a múlt században gyűjtött archív tánc- és zenei felvételek dokumentálására,
rendszerezésére és hozzáférhetővé tételére, valamint a hazai néptáncoktatás
megerősítésére. A társulat székhelye Pozsony. Jelenlegi művészeti vezetőjük 2000-től
Hégli Dusan.(Forrás, Forrás)