Apródok 

A visegrádi székhelyű Szent György Lovagrend Zoboralji Apródjai 2015-ben
kezdték meg önálló tevékenységüket lovag Csámpai László vezetésével. Az
apródképzés célja, hogy a lovagi erények gyakorlása a 21. század nemzedékének
mindennapjaiban is meghonosodjon, mert hisszük, hogy példás magatartással azon
nemes célokat szolgáljuk, melyek az örök érvényű lovagias szellemet évszázadok óta
meghatározzák és Istenhez, szülőföldünkhöz, testvéri közösségünkhöz egyaránt hűek.

Megalakulásuk óta olyannyira népszerűsítették a tevékenységüket, hogy több
kiemelkedő rendezvényen igényt tartottak rájuk: Rendszeresen részt vesznek a
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon és a nyitracsehi Szent György-napi
Vigadalmakon. De ugyancsak részt vettek az I. Barsi Refomátus Egyházmegyei
Majálison a felvidéki Barsbaracskán, ahol nagy tömeg előtt mutatták be tudásukat és a
Gyermeklánc – Zoboralji Gyermek és Ifjúsági Hagyományőrző Fesztiválokon.
Rendszeresen kapnak meghívásokat különböző kulturális rendezvényekre, falunapokra
vagy iskolai ünnepségekre. Utalva a magyar iskolák hiányára a térségben, az
apródképzés nemcsak a harcművészet egyes elemeinek elsajátítását tűzte ki célul,
hanem szerteágazó és eredményes tevékenységet folytat a történelem-ismeret és a
nemzettudat területén.

Csak példaként említjük, hogy az egyik apródjaink részt vettek
a „Kincskeresők” című felvidéki magyar diákok országos konferenciáján, amelyen
előadásukkal osztatlan sikert arattak.

Szent György Lovagrend – Zoboralji Apródképző bemutatója – YouTube